Subscribe Now

Trending News

Cá Koi - Hồ Koi

Cá Koi

Nguồn:https://animalcrossing.fandom.com/wiki/Koi  Biên dịch: Mai Nhung “Tôi bắt được một con cá Koi! Tôi không biết tại sao nó lại rất nhút nhát.” —New Horizons Cá Koi là một loài cá sông quý hiếm được tìm thấy quanh năm. Nó được tìm thấy trong ao giữ…

chat-active-icon