Tag Archives: cá Koi đực

Cách phân biệt cá Koi đực và cái

Cách Phân Biệt Cá Koi đực Và Cái

Cá Koi là loài lưỡng hình giới tính. Nghĩa là con đực và con cái có vẻ ngoài và hành vi khác nhau. Nhưng không dễ để phân biệt giới tính của chúng. Cả hai đều phát triển với kích thước gần giống nhau và cả hai đều có hoa văn nhiều màu sắc. Tuy […]

0976870033
Liên hệ