Tag Archives: cá Koi Taisho Sanke

Giới thiệu về cá Koi Taisho Sanke

Dịch: Huyền Nguyễn Cá Koi Taisho Sanke, thường được gọi là cá Koi Sanke, về cơ bản đây là loại cá Kohaku có thêm các mảng màu đen (hoặc sumi). Trên thực tế, chúng có quan hệ mật thiết với cá Kohaku. Cá Koi với những mảng màu đen bắt đầu xuất hiện ở Kohaku […]

0976870033
Liên hệ