Tag Archives: gấu mèo

Cách bảo vệ hồ cá Koi khỏi Gấu mèo

Cách Bảo Vệ Hồ Cá Koi Khỏi Gấu Mèo

Gấu mèo là loài ăn xác thối rất thông minh. Vì vậy, việc bảo vệ hồ cá Koi là điều rất quan trọng, đặc biệt nếu bạn sống ở khu vực có nhiều gấu mèo. Hầu hết những người nuôi á Koi không nhận ra rằng hồ của họ đang có khách lúc nửa đêm. […]

0976870033
Liên hệ