Tag Archives: nấm trắng

Cách điều trị bệnh ngủ ở cá Koi

Cách điều Trị Bệnh Ngủ Của Cá Koi

Bệnh ngủ là một phản ứng căng thẳng đối với bệnh tật ở quần thể cá Koi và cá Chép. Nếu không điều trị, cá sẽ chết dần. Cá bị nhiễm bệnh mất năng lượng và bơi chậm. Chúng sẽ bơi gần bề mặt và nằm nghiêng. Bệnh ngủ không có thuốc hay quy trình […]

Cách điều trị bệnh ngủ ở cá Koi

Cách điều Trị Bệnh Ngủ ở Cá Koi

Bệnh ngủ là một phản ứng căng thẳng đối với bệnh tật ở quần thể cá Koi và cá chép. Nếu không điều trị, cá sẽ chết dần. Cá bị nhiễm bệnh mất năng lượng và bơi chậm. Chúng sẽ bơi gần bề mặt và nằm nghiêng. Bệnh ngủ không có thuốc hay quy trình […]

0976870033
Liên hệ