Subscribe Now

Trending News

17 Th10 2021

Tác giả: Hoang Yen

Cá Koi - Hồ Koi

Giới Tính Của Cá Koi

Nguồn: https://totallykoi.com/ Biên dịch: Thu Hà   Giới tính của cá Koi Rất nhiều người tự hỏi liệu Kerry của họ thực ra là Kelly, hoặc chính xác thì họ phải gọi Lola là Larry mới đúng, bởi vì gần như là bất khả thi…

Cá Koi - Hồ Koi

Các Loài Cá Koi

Nguồn: https://totallykoi.com/ Biên dịch: Thu Hà   Hướng Dẫn Phân Loại Cá Koi Cá koi là một phần không thể thiếu trong văn hóa phương Đông, vậy nhưng trong vài thập kỷ gần đây, sở thích nuôi cá Koi không chỉ dừng lại tại châu…