Tag Archives: đầu to

Thuật ngữ dành cho người chơi Koi: Gosanke

Thuật Ngữ Dành Cho Người Chơi Koi: Gosanke

Dịch: Huyền Nguyễn Thuật ngữ “Gosanke” trong thế giới Koi đề cập đến ba giống chính: Kohaku, Taisho Sanshoku (Sanke) và Showa Sanshoku (Showa). Mặc dù có hơn 100 giống Koi, ba giống này nổi bật so với những giống khác vì những ưu điểm vượt trội, sự hoàn hảo và tính phổ biến của […]

Hướng dẫn về bệnh tật ở cá Koi

Hướng Dẫn Về Bệnh Tật ở Cá Koi

Cá Koi có thể trở thành mầm mống của nhiều loại bệnh. Hướng dẫn về bệnh tật ở cá Koi là điều vô cùng cần thiết. Koi của bạn dựa vào bạn để cung cấp một môi trường lành mạnh trong ao của chúng và đảm bảo rằng cuộc sống của chúng không có căng […]

0976870033
Liên hệ