Thuật ngữ về cá Koi Nhật Bản

Thuật Ngữ Về Cá Koi Nhật Bản

Khi bạn đã có sở thích nuôi cá koi được một thời gian, bạn có thể bắt đầu quan tâm đến nhiều loại cá koi khác nhau. Khi bạn bắt đầu tìm hiểu tên của cá koi yêu thích của mình, có vẻ như mọi người đang nói một ngôn ngữ khác, và đó là bởi vì họ – theo nghĩa đen. Vì nơi sinh của cá koi là Nhật Bản và phần lớn cá koi chất lượng được nuôi ở Nhật Bản, nên không có gì lạ khi hầu hết các thuật ngữ được sử dụng để mô tả cá koi là tiếng Nhật. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy một số định nghĩa phổ biến của các thuật ngữ về cá Koi bằng tiếng Nhật được sử dụng để mô tả cá Koi.

Cách sử dụng Hướng dẫn này

Chúng tôi đã bao gồm một hướng dẫn giúp phát âm các từ và cụm từ tiếng Nhật bên dưới. Đây là cách nó hoạt động: Từ hoặc cụm từ tiếng Nhật được viết bằng chữ in đậm. Bên cạnh nó, bên trong dấu ngoặc () là từ được đánh vần theo phiên âm.

Ví dụ: Asagi – (ah SAH gee) Các chữ cái viết hoa thể hiện âm tiết nơi trọng âm được đặt.

Thuật Ngữ Về Cá Koi Nhật Bản
Thuật Ngữ Về Cá Koi Nhật Bản

Màu sắc

Đây là tên gọi của những màu sắc thường có của cá koi.

Ai – (mắt) Xanh lam
Aka – (AH kah) Đỏ
Beni – (BEN ee) Đỏ / Cam
Cha – (chah) Brown
Gin – (geen) Kim loại sáng bóng, phản chiếu, bạc
Hi – (HEE) Đỏ
Karasu – (KAH rah soo) Đen – nghĩa đen là con quạ.
Ki – (kee) Màu vàng
Kin – (sắc nét) Vàng kim loại
Midori – (mee DOH ree) Xanh lục
Murusaki – (MOO rah sah KEE) Màu tím
Nezu – (Vườn thú NEH) Xám nhạt
Orenji – (oh REHN gee) Orange
Shiro – (SHEE roh) Trắng
Sora – (SOH rah) Xám
Sumi – (SOO mee) Đen

Các giống cá koi

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy tên và mô tả của một số giống cá koi phổ biến nhất.

Aigoromo – (eye go ROW mow) Một con cá koi Goromo có lưới màu xanh lam hoặc màu chàm. Về cơ bản là một con Kohaku có vảy màu đỏ có viền hình bán nguyệt màu xanh lam, tạo cho cá koi một mô hình lưới

Aka Bekko – (AH kah BECK koh) Một con koi đỏ với những mảng màu đen

Aka Matsuba – (AH kah maht SOO bah) Một con koi đỏ với họa tiết hình “nón thông” màu đen ở các vảy dọc lưng.

Akame Kigoi – (Ah kah meh KEE goy) Một con koi vàng bạch tạng với đôi mắt đỏ

Asagi – (ah SAH gee) Một con koi vảy hình lưới màu xanh xám với màu đỏ (đỏ) dọc theo các đường bên, má và trong các vây

Bekko – (BEH koh) Cá koi một màu với các mảng màu đen

Benigoi – (BEN ee goy) Một con koi đỏ phi kim loại

Beni Kumonryu – (BEN ee koo mahn droo) Kumonryu với những mảng màu đỏ

Budo Goromo – (BOO doh go ROW mow) Một con koi trắng với hoa văn giống như quả nho, màu tía

Chagoi – (CHAH goy) Cá koi màu nâu nhạt không kim loại

Doitsu – (DOYT soo) gọi là koi Đức không có vảy hoàn toàn, thường có một hàng vảy bản lớn dọc theo mỗi đường bên và một hàng ở hai bên vây lưng

Gin Matsuba – (GEEN maht ZOO bah) Một con koi màu bạc kim loại với hoa văn hình “nón thông” (matsuba) màu đen ở vảy.

Godan Kohaku – (GOH dahn koh HAH koo) Một con koi trắng với họa tiết

Gosanke – (goh SAHN keh) Một thuật ngữ dùng để chỉ 3 giống koi phổ biến nhất: Kohaku, SankeShowa

Goshiki – (goh SHEE kee) Một con koi với 5 màu bao gồm trắng, đỏ, đen và xanh lam nhạt và xanh lam đậm

Hariwake – (HAH ree WAH keh) Một con koi 2 màu, với bạch kim và kim loại cam hoặc vàng

Có thể bạn thích:   Những điều bạn cần biết trước khi lắp đặt hồ cá Koi

Hikarimono – (hee KAH ree MOH noh) Tất cả cá koi kim loại có hai màu trở lên, ngoại trừ Utsuri kim loại và Showa

Hikarimoyo – (hee KAH ree MOH yoh) Cá koi kim loại có hoa văn

Hikarimuji – (hee KAH ree MOO jee) Cá koi đơn màu kim loại bao gồm Ogon và Matsuba

Kagami – (kah GAH mee) Một giống koi cổ với vảy gương ở cả mặt lưng và mặt bụng

Karasu – (KAH rah soo) Một con koi đen hoàn toàn, đôi khi có mây mù màu xanh lam

Karasugoi – (KAH rah SOO goy) Một con koi đen từ dòng Asagi

Kawarimono – (kah WAH ree MOH noh) Tất cả cá koi phi kim loại không phù hợp với bất kỳ phân loại nào khác

Kawarigoi – (kah WAH ree goy) Phân loại mới cho koi Kawarimono

Kigoi – (KEE goy) Một con koi phi kim loại màu vàng

Kikusui – (KEE koo swee) Một doitsu kim loại Hariwake Ogon

Kin Ki Utsuri – (KEEN kee OOT soo ree) Cá koi đen kim loại với các mảng vàng

Kin Showa – (KEEN SHOW wah) Cá koi Showa bằng kim loại

Kohaku – (koh HAH koo) Một con koi với thân màu trắng và những mảng màu đỏ

Koromo – (koh ROH moh) Dịch sang ‘robed’, mô tả cá koi có thân màu trắng, được bao phủ bởi các hoa văn màu đỏ với lưới

Kujaku – (koo JAH koo) Một con koi trắng kim loại có lưới với các mảng màu đỏ, cam hoặc vàng.

Kumonryu – (KOO mahn droo) Một con koi Doitsu màu đen với các mẫu màu trắng ngẫu nhiên thay đổi liên tục cho đến khi trưởng thành

Magoi – (MAH goy) Cá chép bùn, nguyên bản là cá chép hoang dã

Matsuba – (maht SOO bah) Cá koi một màu với lưới vảy (mô hình vảy hình nón thông), có thể là kim loại hoặc phi kim loại

Matsukawabake – (maht SOO kah wah BAHK keh) Một con koi đen và trắng có hoa văn thay đổi theo thời gian (phiên bản thu nhỏ của Kumonryu)

Midorigoi – (mee DOH ree goy) Một con koi doitsu xanh

Nidan Kohaku – (nee DAHN koh HAH koo) Kohaku 2 màu

Ochibashigure – (oh CHEE bah shee GOO reh) Một con koi xám với một hoặc nhiều màu nâu. Chuyển thành “Mùa thu lá trên mặt nước”. Thường được gọi là Ochiba

Sandan Kohaku – (SAHN dahn koh HAH koo) Một Kohaku 3 màu

Sanke – (SAHN keh) Một con koi trắng với hoa văn hi (đỏ) và sumi (đen)

Shirogoi – (SHEE roh goy) Cá koi trắng

Showa – (SHOH wah) Một con koi đen với màu hi (đỏ) và shiro (trắng)

Shusui – (SHOO swee) Một chú koi Doitsu màu xanh lam với những dấu hiệu hi (đỏ) ở hai bên thân và đầu

Sorogoi – (SOH roh goi) Cá koi xám

Taisho Sanke – (TYE shoh SAHN keh) Tên đầy đủ của Sanke koi

Tancho – (TAHN choh) Một con koi chỉ có một đốm màu đỏ (hi) trên đầu

Utsuri – (oot SOO ree) Một con koi hai màu, một con koi đen với một màu khác; trắng, đỏ hoặc vàng

Wagoi – (WAH goy) Cá koi mở rộng – hầu là như tất cả cá koi ngoại trừ Doitsu

Yamabuki – (YAH mah BOO kee) Cá koi vàng hoặc vàng kim loại sáng

Yamatonishiki – (YAH mah toh nee SHEE kee) Metallic Sanke

Yondan Kohaku – (YAHN dahn koh HAH koo) Kohaku 4 màu

Thuật Ngữ Về Cá Koi Nhật Bản
Thuật Ngữ Về Cá Koi Nhật Bản

Thuật ngữ Koi chung

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các từ, thuật ngữ và cụm từ thường được sử dụng để mô tả koi.

Aka – (AH kah) Toàn thân màu đỏ

Aka hana – (AH kah HAH nah) Mũi đỏ

Akame – (AH kah may) Mống mắt đỏ trong mắt của koi bạch tạng. Thường thấy ở Kigoi

Akebi – (ong ah KEH) màu xanh lam nhạt

Ami – (à me) Net

Amime – (à me meh) Lưới hoặc tỷ lệ trong một mô hình lưới

Aragoke – (à rah GO keh) Áo giáp lớn hoặc vảy tấm

Atama – (à TAH mah) Vương miện đội đầu

Có thể bạn thích:   Xây một hồ cá Koi - Hướng dẫn từng bước cơ bản

Ato – (AH toh) Xuất hiện muộn thường ám chỉ sumi thường phát triển muộn hơn các màu khác

Beni – (BEN ee) Mô tả màu đỏ đậm đặc

Beta-gin – (BEH tah deen) một loại quy mô gin-rin, nơi toàn bộ quy mô lấp lánh

Boke – (BOH kee) Showa sumi chưa phát triển

Bozu – (boh ZOO) Không màu, đầu trọc

Budo – (BOO doh) Một mô hình vảy màu giống như một chùm nho

Danmoyo – (dahn MOW yow) Mô hình bậc thang

Doh – (doh) Body

Doitsu – (DOYT soo) không có vảy hoàn toàn, thường có một hàng vảy bản lớn dọc theo mỗi đường bên và một hàng ở hai bên vây lưng

Fucarin – (FOO kah reen) Vùng da giữa các vảy có hình dạng giống như một quả bóng gôn

Fukurin – (FOO koo reen) Dạng lưới hoặc hiệu ứng dạng lưới (họa tiết) liên quan đến vảy và da

Giku – (GEE koo) Liên quan đến kiểu bơi của cá koi có thân hình dị dạng.

Gin – (geen) Kim loại sáng bóng, phản chiếu, màu bạc.

Ginrin hoặc Gin-Rin – (geen reen) Đề cập đến vảy lấp lánh

Godan – (GOH dahn) Mẫu năm màu

Goi – (goy) Cá

Goke – (GOH keh) Vảy cá

Gotenzakura – (goh tehn ZAH koo rah) Hoa anh đào

Hachi – (HAH chee) Trưởng

Hara – (hah RAH) Vùng bụng

Hi – (HEE) Một thuật ngữ chỉ màu đỏ

Hikari – (hee KAH ree) Kim loại

Hikarimono – (hee KAH ree MOH noh) Cá koi kim loại đơn màu

Hikarimoyo – (hee KAH ree MOH yoh) Cá koi kim loại nhiều màu

Hikari-moyomono – (hee KAH ree MOH yoh MOH noh) Một phân loại bao gồm tất cả cá koi kim loại có hai màu trở lên, ngoại trừ Utsuri kim loại và Showa

Hikarimuji – (hee KAH ree MOO gee) Cá koi kim loại một màu

Ichimatsu – (EE chee maht soo) Họa tiết ca rô

Inazuma – (EE nah ZOO mah) Kiểu chiếu sáng

Ippon hi – (EE pohn HEE) Một mô hình màu đỏ liên tục từ đầu đến đuôi

Iro – (Hàng EE) Màu

Jari – (JAH ree) Nghĩa đen là sỏi

Jarisumi – (JAH ree SOO mee) Những đốm sumi đen nhỏ

Kabuto – (kah BOO toh) Có nghĩa là “mũ bảo hiểm”. Đề cập đến một con koi có màu đầu khác với màu cơ thể của nó

Kana – (KAH nah) Cá koi đực

Katamoyo – (KAH tah MOH yoh) Một họa tiết chỉ xuất hiện ở một bên của cơ thể

Kawagoi – (KAH wah goy) Cá koi không có vảy ngoại trừ một số vảy phản chiếu trên mặt lưng

Kawarimono – (kah WAH ree MOH noh) Tất cả cá koi phi kim loại không phù hợp với bất kỳ phân loại nào khác

Kawarigoi – (kah WAH ree goy) Thuật ngữ mới cho Kawarimono

Kin – (sắc nét) Vàng kim loại

Kindai – (keen DYE) Hiện đại

Kin Gin-Rin – (keen geen deen) còn được gọi là Gin-Rin (geen deen) Koi với vảy lấp lánh màu bạc hoặc vàng

Kiwa – (KEE wah) Vảy

Koishi – (koy shee) Các nhà lai tạo Nishikigoi

Koke – (KOH keh) Thang đo

Kokenami – (KOH keh NAH mee) Dòng thang đo

Kuchi – (KOO chee) Môi

Kuchibeni – (KOO chee BEN eee) Một con koi với chiếc miệng đỏ

Kutsubera – (KOO tsoo beh RAH) Mẫu giày hoặc hình chữ U trên đầu

Magoi – (MAH goy) Cá chép bùn, nguyên bản là cá chép hoang dã

Maruten – (MOH roo ten) Một hoa văn hi (đỏ) riêng biệt, khép kín trên đầu với các hoa văn hi khác trên cơ thể

Menkaburi – (MEHN kah BOO ree) Chào (màu đỏ) che toàn bộ khuôn mặt hoặc đầu

Menware – (MEHN wah reh) Các mẫu đầu đen truyền thống của Showa và Utsuri

Motoaka – (MOH toh AH kah) Các mảng màu đỏ ở gốc vây ngực

Motoguro – (MOH toh GOO roh) Các vết đen ở gốc vây ngực

Namikin – (nah MEE keen) Vây đuôi hoặc vây đuôi

Namitate – (nah MEE tah teh) Dorasl Fin

Có thể bạn thích:   Những điều cần cân nhắc trước khi thêm hồ cá Koi

Nishikigoi – (nee SHEE kee goy) Cá chép được thêm các hoạ tiết

Nisai – (NEE sye) Một con koi năm thứ hai – lên đến hai tuổi

Odome – (oh DOH meh) Dấu cuối cùng trước đuôi

Ojime – (oh GEE meh) Khoảng cách giữa phần đánh dấu mẫu cuối cùng và phần đuôi

Ozuke – (oh ZOO keh) Phần gốc của đuôi

Pongoi – (POHN goy) Cá chất lượng tốt

Rin – (deen) Quy mô

Sansai – (SAHN sye) Một con koi năm thứ ba – lên đến ba tuổi

Sashi – (SAH shee) Cạnh hàng đầu của phần tử mẫu

Shimi – (SHEE mee) Các đốm hoặc chấm đen nhỏ không mong muốn

Shiroji – (shee ROH gee) Vùng trắng

Sokozumi – (SOH koh ZOO mee) Màu đen mờ mờ có thể nhìn thấy

Sumi – (SOO mee) Dấu đen

Tategoi – (TAH teh goy) Một con koi có tiềm năng cho tương lai

Tateshita – (TAH teh shee tah) Cá koi non đã hoàn thành quá trình phát triển và không có khả năng cải thiện. đối lập với Tategoi

Tebire – (teh BEE reh) Vây ngực

Tejima – (teh GEE mah) sọc Sumi ở vây

Tosai – (TOH sye) Một con koi trong năm đầu tiên của nó – lên đến một tuổi

Tsuya – (TSOO yah) Ánh

Wagoi – (WAH goy) Cá koi có vảy

Yogyo – (YOHG yoh) Cá non

Yonsai – (YAHN sye) Một con koi năm thứ tư, lên đến bốn tuổi

0976870033
Liên hệ